Giftfri miljö

Alla vill skapa en giftfri miljö

Alla vill minska koldioxidutsläppen

Nu kan vi enkelt nå miljö- och klimatmålen till 2020

  • Sverige har ca 40 miljoner energislukande lysrör med kvicksilver
  • Det byts ca 15 miljoner lysrör varje år
  • Genom att byta ut de giftiga lysrören mot miljövänliga LED-lysrör, fasas kvicksilver ut och Sveriges totala energiförbrukning minskas med 10%

rund1

Fördelar med byte till LED-lysrör

  • Med minskad energiförbrukning, minskar koldioxidutsläppen med 50% till år 2020
  • Kommunernas sopberg av miljöfarliga lysrör försvinner
  • Drift- och energikostnaden minskar med 7 000 kr per LED-lysrör

När denna enkla miljöanpassningen är gjord, finns inga hinder för ytterligare åtgärder tack vare den stora lönsamheten.

Hållbara upphandlingar stoppar den globala upphettningen

NASA visar hur vår jord har hettats upp mellan åren 1880 – 2015 (30 sek)

Vi på Sustainable Light Sweden har tagit beslutet att vårda jorden till våra barnbarn.
Därför hjälper vi er att komma igång med hållbara inköp och upphandlingar.
Vi ger också råd till miljöpolicy och hållbarhetsredovisning.


 

Telivägen 2 | 149 41 Nynäshamn | info@sls-light.com | +46 70 516 13 83 | + 46 70 480 96 00

EnglishSwedish