Nya LCC-kalkyler för inköp av belysning

Originalartikeln på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram uppdaterade kalkyler för beräkning av livscykelkostnader (LCC) inom områdena inomhus- och utomhusbelysning. En generell LCC-kalkyl har också tagits fram. LCC-kalkylerna ska bidra till mer energi- och kostnadseffektiva produktlösningar inom upphandling. 

→ Klicka här för att hämta förfrågningsunderlag (via Magnus Josephsons hemsida).

”– Vi har satsat på att göra kalkylerna enklare och mer tilltalande att använda. Att utvärdera på livscykelkostnaderna kan göra en stor skillnad i en upphandling”, säger Annie Stålberg som är chef på enheten för policystyrning på Upphandlingsmyndigheten.

De uppdaterade LCC-kalkylerna har ett nytt utseende med tydliga kalkylblad, utförliga instruktioner, en resultatsida samt ett svarsformulär för anbudsgivarna. Dessutom har verktygen kompletterats med en beräkning av klimatpåverkan, baserat på produktens energianvändning.

Kalkylerna kan användas i såväl behovsanalys som anbudsutvärdering. För belysningssystem med lång användningstid och höga driftskostnader är LCC-kalkyler ett användbart verktyg för att kunna visa de totala kostnaderna under anläggningens livslängd. Med hjälp av kalkylerna kan man också se de miljömässiga och ekonomiska effekterna av att använda olika typer av styrsystem för belysning, till exempel effektsänkning.

”– Ny, modern belysning med styrning förväntas kunna minska energianvändningen med upp till 50 procent”, säger Ylva Svedenmark som projektlett arbetet med de nya kalkylerna.

Just nu genomförs Belysningsutmaningen i Sverige, en kraftsamling som syftar till att öka andelen energieffektiva belysningslösningar i samhället. LCC-kalkylerna kan användas som ett stöd i arbetet för att upphandla hållbara belysningslösningar.

Originalartikeln på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

← Tillbaka till Nyheter

 

Dela gärna den här artikeln:

Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page